Τίτλος: Κώστας Πλακωτάρης
Καλλιτέχνης: Πλακωτάρης Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1951
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα