Τίτλος: "Έκθεσις Ομάδας "Τέχνη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1930
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Στρατηγοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα