Τίτλος: "Α΄ Πανελλήνιος Έκθεσις Χαρακτικής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1938
Χώρος Διεξαγωγής: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Τοποθεσία: Αθήνα