Τίτλος: "Κατ΄εικόνα και καθ΄ομοίωσιν"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2004
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Φρυσίρα
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Χαλικιά Μάρθα, Καλδέλη Ευαγγελία