Τίτλος: Περικλής Βυζάντιος
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1934
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Studio
Τοποθεσία: Αθήνα