Τίτλος: "Νέα Αποκτήματα 1992-2009 - Από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2009
Χώρος Διεξαγωγής: Παλιό Σχολείο του Κάστρου
Τοποθεσία: Σίφνος
Επιμέλεια: Τσίκουτα-Δεϊμέζη Λίνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.