Τίτλος: Π. Τέτσης
Καλλιτέχνης: Τέτσης Παναγιώτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα