Τίτλος: "Οι Δεσποινίδες της Αβινιόν του Picasso, εκατό χρόνια μετά"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2007
Χώρος Διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μουτσόπουλος Θανάσης, Ζιώγας Γιάννης
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.