Τίτλος: "Έκθεσις σύγχρονων Ορθοδόξων αγιογράφων"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς εβδομάδος των Μουσείων.
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.