Τίτλος: Δημήτρης Σακελλαρίδης
Καλλιτέχνης: Σακελλαρίδης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα