Τίτλος: Γιάννης Γραμματικόπουλος
Καλλιτέχνης: Γραμματικόπουλος Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα