Τίτλος: Παύλος Βαλασάκης
Καλλιτέχνης: Βαλασάκης Παύλος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα