Τίτλος: Δημήτρης Βιτσώρης
Καλλιτέχνης: Βιτσώρης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα