Τίτλος: Ερνέστος Κάρτερ: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Κάρτερ Ερνέστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα