Τίτλος: Άγγελος Κόντης
Καλλιτέχνης: Κόντης Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Στέγη Εικαστικών Τεχνών
Τοποθεσία: Αθήνα