Τίτλος: Δημήτρης Γιολδάσης
Καλλιτέχνης: Γιολδάσης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα