Τίτλος: Πολύκλειτος Ρέγκος
Καλλιτέχνης: Ρέγκος Πολύκλειτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα