Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1969
Χώρος Διεξαγωγής: Pierce University College
Τοποθεσία: Αγία Παρασκευή, Αθήνα