Τίτλος: "Νέα αποκτήματα της Εθνικής Πινακοθήκης 1992-2010 ένας αιώνας νεοελληνικής τέχνης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2010
Χώρος Διεξαγωγής: Πινακοθήκη Βιάννου
Τοποθεσία: Δήμος Βιάννου, Ηράκλειο Κρήτης
Επιμέλεια: Τσίκουτα Δεϊμέζη Λίνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.