Τίτλος: Ελένη Λαναρά
Καλλιτέχνης: Λαναρά Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Εντευκτήριο του Πρακτορείου Πνευματικής Συνεργασίας
Τοποθεσία: Αθήνα