Τίτλος: "Ομάδα Τέχνη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1937
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.