Τίτλος: Πάνος Βαλσαμάκης
Καλλιτέχνης: Βαλσαμάκης Πάνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα