Τίτλος: "Ελληνική Καλλιτεχνική Έκθεσις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Τοποθεσία: Άγκυρα , Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Επιμέλεια: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.
Παρατηρήσεις: Περιοδεύουσα έκθεση.