Τίτλος: "Γενέθλιος Τόπος"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2007
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 20 χρόνια της Alpha Trust.