Τίτλος: Χρήστος Καπράλος
Καλλιτέχνης: Καπράλος Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών-Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Παράταση έκθεσης έως 14 Ιουνίου.