Τίτλος: "Μικρά Έργα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1996
Χώρος Διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μαθηματικών)
Τοποθεσία: Καρλόβασι, Σάμος
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν και 4 Αμερικάνοι καλλιτέχνες.