Τίτλος: "Το Αυτονόητο"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2005
Χώρος Διεξαγωγής: π.37 Art Gallery
Τοποθεσία: Μοσχάτο
Επιμέλεια: Κολοκοτρώνης Γιάννης
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν: Valerie Bregaint, Μαίη Κοτσανά.