Τίτλος: "Άλλος Τόπος"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2007
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Pro-art
Τοποθεσία: Αθήνα