Τίτλος: "Τέχνη & Τεχνολογία - Άνθρωπος και Μηχανή"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2010
Χώρος Διεξαγωγής: Ελαιουργείον-Εργοστάσιο Τέχνης
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη
Επιμέλεια: Κουνενάκη Πέγκυ, Αρχοντάκης Ιωάννης, Μαυρουδή Σοφία
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.