Τίτλος: "Ανακύκλωση-Επανάχρηση-Οικειοποίηση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2010
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας "Α. Τάσσος"
Τοποθεσία: Καλαμάτα
Επιμέλεια: Μουτσόπουλος Θανάσης
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.).