Τίτλος: Γιάννης Μιγάδης
Καλλιτέχνης: Μιγάδης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1953
Χώρος Διεξαγωγής: Κεντρικόν
Τοποθεσία: Αθήνα