Τίτλος: Τάκης Καλμούχος: "Αιγινήτικα Βότσαλα"
Καλλιτέχνης: Καλμούχος Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Amities Francaises
Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος