Τίτλος: Ορέστης Κανέλλης
Καλλιτέχνης: Κανέλλης Ορέστης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα