Τίτλος: Ορέστης Κανέλλης
Καλλιτέχνης: Κανέλλης Ορέστης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα