Τίτλος: Χρίστος Δαγκλής
Καλλιτέχνης: Δαγκλής Χρίστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρχιτεκτονικής
Τοποθεσία: Αθήνα