Τίτλος: Χρήστος Λεφάκης
Καλλιτέχνης: Λεφάκης Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Τέχνη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη