Τίτλος: Τάκης Ελευθεριάδης
Καλλιτέχνης: Ελευθεριάδης Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα