Τίτλος: Ελένη Γκαττ
Καλλιτέχνης: Γκαττ Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα