Τίτλος: Βαρβάρα Κωνσταντοπούλου
Καλλιτέχνης: Κωνσταντοπούλου Βαρβάρα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Εντευκτήριο του Πρακτορείου Πνευματικής Συνεργασίας
Τοποθεσία: Αθήνα