Τίτλος: Άλκης Πιερράκος: "Pierrakos"
Καλλιτέχνης: Πιερράκος Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria di Numero
Τοποθεσία: Φλωρεντία, Ιταλία