Τίτλος: Άλκης Πιερράκος: "Pierrakos"
Καλλιτέχνης: Πιερράκος Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Voyelles
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία