Τίτλος: Βαρβάρα Κωνσταντοπούλου: "Έκθεσις Ζωγραφικής και Σχεδίων"
Καλλιτέχνης: Κωνσταντοπούλου Βαρβάρα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα