Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1971
Χώρος Διεξαγωγής: Μορφωτικό και Πολιτιστικό Κέντρο
Τοποθεσία: Yerres, Γαλλία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ελληνικού Μήνα Yerres.