Τίτλος: Άλκης Κεραμίδας: Έκθεσις Ζωγραφικής
Καλλιτέχνης: Κεραμίδας Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα