Τίτλος: "40 Νεοέλληνες Ζωγράφοι από τη συλλογή Κώστα Ιωαννίδη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1995
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη
Τοποθεσία: Ερμούπολη, Σύρος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμού "Ερμουπόλεια ΄95". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.