Τίτλος: Μαριάνθη Καραμπέρη: "Sculptures de Marianthe Karaberi"
Καλλιτέχνης: Καραμπέρη Μαριάνθη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα