Τίτλος: Γιώργος Καστριώτης
Καλλιτέχνης: Καστριώτης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα