Τίτλος: "30 χρόνια και... Συλλογή Γιώργου και Μάντης Διαμαντίδη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2002
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των λζ΄Δημητρίων Θεσσαλονίκης.