Τίτλος: "Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη από τη Συλλογή του Λ. Μπέλτσιου"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1998
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας
Τοποθεσία: Λάρισα
Επιμέλεια: Ηλιοπούλου-Ρογκάν Ντόρα