Τίτλος: Κώστας Λινάκης
Καλλιτέχνης: Λινάκης Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα